توجه: سفارشات فقط تا تاریخ “18 اسفند” پذیرفته میشود.

سفارشات بعد از این تاریخ از 18 فروردین به بعد ارسال خواهد شد.

هزینه ارسال با تیپاکس بر عهده خریدار بوده و در زمان تحویل میپردازید.

هزینه بر اساس تعرفه تیپاکس محاسبه شده که حداقل 15000 تومان تا 3 کیلوگرم وزن میباشد.