می تونی بحث درباره چطور لبه‌ عمودی تابلو رزینی را پوشش دهیم؟ را بدون گذاشتن هیچ دیدگاهی دنبال کنی. خوشت اومد، هان؟! فقط آدرس ایمیلتو در کادر زیر بنویس و تمام!