بشر پلی اتیلنی

۱۰,۰۰۰ تومان

محصول: بشر پلی اتیلنی

 

مورد استفاده: توزین اپوکسی و هاردنر 

مخاطب: تمام کسانی که با رزین اپوکسی کار میکنند.

قیمت:ده هزار تومان

موجود در انبار

بشر پلی اتیلنی

۱۰,۰۰۰ تومان

شروع کار فقط با وسایل مخصوص اپوکسی