قالب سیلیکون زیرلیوانی هشت ضلعی کد 723

۸۹,۰۰۰ تومان ۸۲,۰۰۰ تومان

محصول:قالب سیلیکون هشت ضلعی

مخاطب: تمام دوستداران کار با رزین اپوکسی 

الان موجود است
قالب هشت ضلعی
قالب سیلیکون زیرلیوانی هشت ضلعی کد 723

۸۹,۰۰۰ تومان ۸۲,۰۰۰ تومان
لیست لوازم شروع کار با اپوکسی چیست؟لوازم ضروری
+