پک 5 رنگ سنگ طبیعی ژئود

۷۷,۵۰۰ تومان

محصول:پک 5 رنگ سنگ طبیعی ژئود

مخاطب: تمام دوستداران کار با رزین اپوکسی 

 

موجود در انبار

پک 5 رنگ سنگ طبیعی ژئود

۷۷,۵۰۰ تومان