پیست( ظرف نگهدارنده استن)

۱۵,۵۰۰ تومان

محصول: پیست( ظرف نگهدارنده استن صنعتی)

 

مورد استفاده: نگهداری و استفاده از استن صنعتی

مخاطب: تمام کسانی که با رزین اپوکسی کار میکنند.

قیمت:دوازده هزار تومان

موجود در انبار

پیست( ظرف نگهدارنده استن)

۱۵,۵۰۰ تومان