کاردک شانه ای

۱۴,۰۰۰ تومان

محصول: کاردک شانه ای

مورد مصرف: جهت اعمال رزین اپوکسی و هاردنر با ضخامت مشخص

 

موجود در انبار

کاردک شانه ای

۱۴,۰۰۰ تومان

شروع کار فقط با وسایل مخصوص اپوکسی