کریستال ژئود بی رنگ

۱۶,۸۰۰ تومان

محصول: بسته کریستال مصنوعی بی رنگ

مخاطب: تمام دوستداران کار با رزین اپوکسی 

 

موجود در انبار

کریستال ژئود بی رنگ

۱۶,۸۰۰ تومان