کریستال ژئود صورتی

۲۹,۵۰۰ تومان

محصول: بسته کریستال مصنوعی صورتی

مخاطب: تمام دوستداران کار با رزین اپوکسی 

 

فروخته شد. سعی میکنیم طی 4-6 روز آینده موجود شود.