وسایل آبستره اکریلیک

رزین اپوکسی

مناسب برای پوشش تابلوهای اکریلیک

 

وسایل مشترک

تورچ – همزن – ترازو – چسب و …

رنگ اکریلیک

مناسب برای آبستره اکریلیک

روغن سیلیکون

قابل استفاده در آبستره اکریلیک

مدیوم پورینگ

قابل استفاده در آبستره اکریلیک