گالری فروش میز رزین (تولیدات هنرجویان)

ورکشاپ تکه چوب های پولساز

گالری نمونه‌کار هنرجویان ورکشاپ تکه چوب های پولساز

و ورکشاپ رویایی آبستره و ظروف دفرمه

روزانه عزیزان زیادی با ما تماس میگیرند که به دنبال فروشندگان آثار رزینی هستند.

به همین دلیل نمونه کار هنرجویان را در گالری سایت گردآوری کردیم.

اگر شما هم به دنبال خرید و یا سفارش کارهای ترکیبی با اپوکسی هستید میتوانید با دوستان معرفی شده در این صفحه که تولیدکننده و فروشنده میز رزینی، ظروف دفرمه و تابلوهای ژئود آرت هستند به طور مستقیم در تماس باشید.

تعدادی از نمونه کارهای آقای آقاجانی

ارتباط مستقیم با جناب آقای آقاجانی (گروه دایره چهارگوش) جهت ثبت سفارش:

 

تلفن تماس: 09121888430

 

تعدادی از نمونه کارهای آقای علی امامی

میز رزینی ساخته شده آقای علی امامی
نمونه کار هنرجوی ورکشاپ تکه چوبهای پولساز
نمونه کار آقای علی امامی هنرجوی ورکشاپ ساخت میز رزینی
نمونه کار هنرجوی ورکشاپ تکه چوبهای پولساز
میز رزینی ساخته شده آقای علی امامی هنرجوی ورکشاپ تکه چوبهای پولساز

ارتباط مستقیم با جناب آقای امامی جهت ثبت سفارش:

اینستاگرام:

https://instagram.com/gallery_wood_resin

تلگرام:

https://t.me/gallery_wood_resin

تلفن تماس: 09149929206

 

تعدادی از نمونه کارهای آقای عظیمی

فروش سینی رزینی - اپوکسی کار

ارتباط مستقیم با جناب آقای عظیمی جهت ثبت سفارش:

اینستاگرام:

https://instagram.com/_happy_._house_

 

 

آقای امین زینال پور (از کشور آذربایجان)

نمونه میز رزینی آقای زینال پور
نمونه میز رزینی آقای زینال پور
نمونه میز رزینی آقای زینال پور
نمونه میز رزینی آقای زینال پور
نمونه میز رزینی آقای زینال پور
نمونه میز رزینی آقای زینال پور

ارتباط مستقیم با ایشان جهت ثبت سفارش:

تلفن همراه:   00994503846108

تعدادی از نمونه کارهای سرکار خانم تربتی

نمونه کار هنرجویان ورکشاپ رزین
نمونه کار هنرجویان ورکشاپ رزین
نمونه کار هنرجویان ورکشاپ رزین
نمونه کار هنرجویان ورکشاپ رزین
نمونه ظرف حجمی خانم سروناز تربتی
نمونه تابلو ژئود آرت خانم سروناز تربتی

ارتباط مستقیم با سرکار خانم تربتی جهت ثبت سفارش:

اینستاگرام:

https://instagram.com/sarv_gall

تعدادی از نمونه کارهای خانم پورداداش

نمونه کار خانم پورداداش
نمونه کار خانم پورداداش
نمونه کار خانم پورداداش
نمونه کار خانم پورداداش
نمونه کار خانم پورداداش

ارتباط مستقیم با ایشان جهت ثبت سفارش:

اینستاگرام:

https://instagram.com/Sahandwood2020

تعدادی از نمونه کارهای آقای یونسی

نمونه کار ساخته شده با رزین U1030
نمونه کار آقای یونسی
نمونه کار آقای یونسی
نمونه کار آقای یونسی

ارتباط مستقیم با ایشان جهت ثبت سفارش:

تلگرام:

https://t.me/oojachoob

اینستاگرام:

https://instagram.com/oojachoob

تعدادی از نمونه کارهای آقای هنرمند

نمونه کار میز رزینی آقای هنرمند از گرگان
نمونه کار میز رزینی آقای هنرمند از گرگان
نمونه کار میز رزینی آقای هنرمند از گرگان
نمونه کار میز رزینی آقای هنرمند از گرگان
نمونه کار میز رزینی آقای هنرمند از گرگان

ارتباط مستقیم با ایشان جهت ثبت سفارش:

تلفن همراه(فروش میز رزین):   09116360525

اینستاگرام:   https://instagram.com/wood.live.honarmand

تلگرام:   https://t.me/wood_live

تعدادی از نمونه کارهای آقای اژدری

نمونه کار آقای بهادر اژدری
نمونه کار آقای بهادر اژدری
نمونه کار آقای بهادر اژدری
نمونه کار آقای بهادر اژدری
نمونه کار آقای بهادر اژدری

ارتباط مستقیم با ایشان جهت ثبت سفارش:

تلگرام:

https://t.me/Baha2r345

اینستاگرام:

https://instagram.com/tino_wood

تعدادی از نمونه کارهای آقای افسری

نمونه میز رزینی آقای افسری

تعدادی از نمونه کارهای آقای هادی

نمونه کار آقای هادی
نمونه کار آقای هادی
نمونه کار آقای هادی

ارتباط مستقیم با ایشان جهت ثبت سفارش:

تلگرام(فروش میز رزین):

https://t.me/ehsanepoxytable

اینستاگرام(فروش میز رزین):

https://instagram.com/tisepoxytable

نمونه‌کارهای گروه EpoxyNovel

میز رزینی تولید اپوکسی ناول
میز رزینی تولید اپوکسی ناول
نمونه کار شده با رزین چوب U1030

تعدادی از نمونه کارهای آقای فراهانی

نمونه کار شده با رزین چوب U1030
نمونه کار آقای فراهانی
نمونه کار آقای فراهانی
نمونه کار آقای فراهانی

ارتباط مستقیم با ایشان جهت ثبت سفارش:

تلگرام:

https://t.me/saeidfarahanyy

اینستاگرام:

https://instagram.com/unit.design.wood

تعدادی از نمونه کارهای آقای علوی

نمونه کار میز رزینی آقای علوی
نمونه کار میز رزینی آقای علوی
نمونه کار میز رزینی آقای علوی
نمونه کار میز رزینی آقای علوی
نمونه کار میز رزینی آقای علوی

ارتباط مستقیم با ایشان جهت ثبت سفارش:

تلفن همراه:

۰۹۰۵۲۳۲۰۰۹۴

اینستاگرام:

https://instagram.com/eco.epoxy

تعدادی از نمونه کارهای آقای آکوچکیان

نمونه کار آقای آکوچکیان
نمونه کار آقای آکوچکیان

تعدادی از نمونه کارهای آقای فضلی

نمونه کار آقای فضلی
نمونه کار آقای فضلی
نمونه کار آقای فضلی
نمونه کار آقای فضلی

ارتباط مستقیم با ایشان جهت ثبت سفارش:

اینستاگرام:

https://instagram.com/decorativ_hamed

تعدادی از نمونه کارهای آقای مهاجری

نمونه کار آقای مهاجری
نمونه کار آقای مهاجری

ارتباط مستقیم با ایشان جهت ثبت سفارش:

تلگرام (فروش میز رزین):

https://t.me/Em6965mohajeri

بقیه نمونه کارها درحال بارگزاری هستند..

 

امتیاز شما (سمت چپ بیشترین امتیاز)
[آراء: 65 امتیاز: 4.2]