بایگانی دسته‌ی: آموزش ابتدایی کار با رزین

آموزش ابتدایی کار با رزین

شروع کار با رزین اپوکسی برای تازه کارها روش خاص خودش را دارد. حتماً از آموزشهای مقدماتی کار با پوکسی شروع کنید و اصول کار را یاد بگیرید.

اگر میخواهید مطالب بیشتری بیاموزید حتماً به کتاب آموزش اپوکسی یعنی کتاب تکه چوب های پولساز مراجعه کنید.

اگر میخواهید کسب و کار خودتان را راه اندازی کنید حتماً از ورکشاپ حضوری رزین و پک آموزش اپوکسی کار شروع کنید.

لیست لوازم شروع کار با اپوکسی چیست؟لوازم ضروری
+