انواع قالب های اپوکسی –

قالب رزین اپوکسی –

قالب برنجی رزین –

قالب سیلیکون رزین

۸۵,۰۰۰ تومان۲۸۵,۰۰۰ تومان
موجودی به اتمام رسید
۲۵۴,۰۰۰ تومان
موجودی به اتمام رسید
۱۲۳,۰۰۰ تومان