انواع قالب های اپوکسی –

قالب رزین اپوکسی –

قالب برنجی رزین –

قالب سیلیکون رزین

قالب "سیلیکون شفاف" به تعداد محدود موجود شددیدن همه قالب ها
+