وسایل موج و دریا

رزین اپوکسی

مناسب برای موج و دریا

صدف

 

شن – ماسه – سنگ

 

رنگ خمیری