گردونه شانس اپوکسی کار

اگه برنده بشم چی میشه؟

با چرخوندن این گردونه از ما هدیه بگیرید!

شانست رو امتحان کن..

60 درصد
همه آموزشها
پوچ
15 درصد
رنگ و لوازم جانبی و آموزشها
40 درصد
همه آموزشها
شانست رو امتحان کن!

گردونه رو بچرخون و یه تخفیف عالی برنده شو! امیدوارم خیلی خوش شانس باشی..