وسایل مشترک

tarazo 1

ترازوی دیجیتال

hamzan

همزن شیشه‌ای

spatol

همزن استیل (اسپاتول)

missing

تورچ اتمی

missing

بشر 500 سی سی

missing

کاردک تخت

missing

کاردک شانه‎ ای

missing

پیست 250 سی سی