وسایل مشترک

ترازوی دیجیتال

همزن شیشه‌ای

همزن استیل (اسپاتول)

تورچ اتمی

بشر 500 سی سی

کاردک تخت

کاردک شانه‎ ای

پیست 250 سی سی