قالب سیلیکون زیرلیوانی دفرمه 707

۷۹,۰۰۰ تومان

محصول:قالب سیلیکون رزین زیرلیوانی دفرمه

مخاطب: تمام دوستداران کار با رزین اپوکسی   

سایز: دفرمه-طول بیشینه 14 سانتی متر

الان موجود است
قالب سیلیکون زیر لیوانی دفرمه رزین اپوکسی کار
قالب سیلیکون زیرلیوانی دفرمه 707

۷۹,۰۰۰ تومان
قیمت کامل لوازم و رزین اپوکسیلیست وسایل چیست؟
+