ورکشاپ رویایی ساخت ظروف دفرمه و آبستره رزینی

۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان

مخاطب: تمام کسانی که میخواهند ظروف رزینی و تابلوهای آبستره خاص، موج و دریا، چشم رزینی، فوتو رزین و … درست کنند

ظرفیت هر کارگاه: 4 نفر

زمان برگزاری دوره مقدماتی: روز پنجشنبه و جمعه 7 و 8 بهمن ماه 1400 

زمان برگزاری دوره پیشرفته: روز پنجشنبه و جمعه 21 و 22 بهمن ماه 1400 

 

مکان برگزاری: تهران – جردن (محل دفتر اپوکسی کار)

پاک کردن
ورکشاپ رویایی ساخت ظروف دفرمه و آبستره رزینیلیست لوازم شروع کار با اپوکسی چیست؟لوازم ضروری
+