ورکشاپ حضوری تکه چوبهای پولساز (کار با اپوکسی چوب)

۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان

مدرس: حامد شاهسوندی (نویسنده کتاب تکه چوب های پولساز)

 

دوره 8 خرداد 99 برگزار شد

دوره 14 خرداد 99 برگزار شد

دوره 30 خرداد 99 برگزار شد

دوره 12 تیر ماه ظرفیت تکمیل شد

دوره 19 تیر ماه در حال مصاحبه

به دلیل تعدد متقاضیان و محدودیت ظرفیت، ثبت‌نام در این ورکشاپ فقط درصورت پذیرش در مصاحبه امکان‌پذیر است. اولویت با افرادی است که مصمم به راه‌اندازی کارگاه و شروع کار در سریعترین زمان هستند.

جهت دریافت وقت مصاحبه لطفاً با دفتر به شماره 26806282-021 تماس بگیرید.

صاف
ورکشاپ حضوری تکه چوبهای پولساز (کار با اپوکسی چوب)